TONSTAD ØST

Velkommen til Backe Trondheims informasjonsside angående prosjektet. Her vil du blant annet finne nyhetsbrev, riggplan og tilbakemeldingsskjema. 

Her vil riggplan ligge når denne er klar.