TONSTAD ØST

Velkommen til Backe Trondheims informasjonsside angående prosjektet. Her finner du blant annet nyhetsbrev, riggplan og tilbakemeldingsskjema. 

Gjennomføring av prosjektet

Byggestart 1. april 2019. Boligene vil stå ferdige i slutten av februar 2020. Utomhus ferdigstilles sommeren 2020.