Bygging av leiligheter for personer med psykiske lidelser

Trondheim Kommune har engasjert Backe Trondheim AS til å bygge 10 leiligheter for personer med psykiske lidelser.  Arbeidene startet i begynnelsen av april 2019 og vil pågå til sommeren 2020.