Om prosjektet

Backe Trondheim bygger spesialboliger for Trondheim kommune på Tonstad. Det bygges 10 boliger fordelt over to etasjer samt et tilhørende administrasjonsbygg.

Prosjektet gjennomføres som et BVP-prosjekt. (BVP - Best Value Procurement, også kalt prestasjonsinnkjøp) Dette er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.